بــوی خاطراتمان را میشنوم ...

بوی پائیز می آید   اما نه انگار این هوا .. این روزها برای من حس آشنائی غریبی دارد .. من را به کجـــا میبرد ؟! 

    خاطراتـمان را برای من تداعی نمیکند!  مـن را در خود آن خاطرات فرو میبرد ..

       من نمیخواهم این هوا بشود دستگاه زمــان ... من نمیخواهم به گذشــته بروم ...

و تو ای هـوای پائیزی دوست داشتنی چه بی رحـمانه من را در عمق زمان رهــا میکنـی ..

( تقدیم به سه تا دوست خوب مدرسه ایم که حدود 16سال هست باهاشون دوستم فرزانه و زینب و مریم)

 

 

/ 0 نظر / 80 بازدید